Statystyki


Title Author View Count
Polityka prywatności Administrator 420
Prowadzone rejestry i ewidencje Sylwia Styrnol 410
Informacja dla słabosłyszących Administrator 374
Budżet, finanse i majątek urzędu Rafał Ratajczak 358
Majątek urzędu Rafał Ratajczak 290
Menu przedmiotowe Sylwia Styrnol 280
Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych Irena Zarzecka 252
O Biuletynie Rafał Ratajczak 215
Kontrole zewnętrzne Rafał Ratajczak 200
Budżet urzędu Rafał Ratajczak 177
Sprawozdania finansowe Rafał Ratajczak 154
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych - zadania zlecone Irena Zarzecka 147
Plany finansowe Rafał Ratajczak 141
MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Rafał Ratajczak 131
Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Irena Zarzecka 120