Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Prowadzone rejestry i ewidencje Rafał Ratajczak 439
Polityka prywatności Administrator 427
Budżet, finanse i majątek urzędu Rafał Ratajczak 411
Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych Irena Zarzecka 400
Informacja dla słabosłyszących Administrator 387
Majątek urzędu Sylwia Styrnol 313
Menu przedmiotowe Sylwia Styrnol 293
Kontrole zewnętrzne Rafał Ratajczak 251
O Biuletynie Rafał Ratajczak 250
Budżet urzędu Rafał Ratajczak 200
Sprawozdania finansowe Rafał Ratajczak 183
Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych - zadania zlecone Irena Zarzecka 177
Plany finansowe Rafał Ratajczak 165
Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Rafał Ratajczak 163
MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Rafał Ratajczak 161